dissabte, de maig 11, 2013

Tocar els ous impunement

Ja posats a ser cerrils, propose que algun estatut (i no vull dir-ne cap explícitament, però sí que ho deixe entreentendre: un estatut d'un territori que té per capital Barcelona) denomine el castellà (per això de fotre un poc també, senyora Camacho) com a Llengua Parlada a Catalunya de Manera Obligada i Constitucional (LPCMOC), perquè així ho ha decidit la sobirania...