dijous, de maig 09, 2013

LAPAO, o ço que abans era català

-Jo parle LAPAO i tu?
-Ummmm...

Estic meravellat de veure de quina manera els del PP de les altres comunitats es riuen a la cara dels catalans del PP (però vull dir d'aquells que es creuen de veres que són catalans i amb ço que implica parlar el català i la història de la llengua) i encara han de suportar-ne el cinisme.

Paciència, de veres...